ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ,ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨ

Uncategorized

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਣਕ ਖੱਤਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ

ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ।ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਇਸ ਨੇ

ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਭਰਨਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ

ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *